Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij

Szanowni Państwo - Serdecznie witamy. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku, a jednocześnie zapewni nam sprawną organizację.

1.Domek wynajmowany jest na doby.
2. Doba pobytowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
3. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
4. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia uniemożliwiającego komfortowy wypoczynek, pozostali goście lub właściciel mają prawo wezwać policję na koszt osoby/grupy, która zakłóca spokój i nie reaguje na prośby o zmianę swojego zachowania.
5. Na terenie domków mogą przebywać tylko osoby w nim zakwaterowane. Przebywanie osób postronnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione.
6. Zabronione jest nocowanie w domkach osób postronnych.
7. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całości rezerwowanej usługi.
8. Wpłaty zadatku należy dokonać w przeciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
9. Brak wpłaty zadatku równoznaczne jest z anulowaniem rezerwacji.
10. Pozostałą po odliczeniu zadatku kwotę za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
11. Gość dokonując rezerwacji oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
12. Na czas pobytu właściciel obiektu pobiera kaucję w wysokości 300 zł na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu pod warunkiem, że podczas pobytu nie doszło do żadnych uszkodzeń.
13. Do meldunku wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli budzi on wątpliwości potrzebny będzie drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby ( paszport, prawo jazdy ).
14. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku równoznaczne jest z tym, że dom został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.
15. Goście zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
17. Właściciel nie odpowiada za utracone lub uszkodzone mienie osobiste gości domków, dlatego prosimy o zamykanie okien i drzwi podczas nieobecności w nim.
18. Właściciel nie odpowiada za uszkodzenie samochodów gości.
19. Goście zobowiązani są do pozostawienia miejsca wypoczynku w stanie jakim go zastali. Prosimy o wyłączenie oświetlenia i zakręcanie wody.
20. Za zniszczenia na terenie domku lub obiektów wspólnych odpowiada klient.
21. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w domkach świec oraz innych niebezpiecznych urządzeń mogących zaprószyć ogień.
22. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
23. Za dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.
24. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od właściciela nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenie.
25. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania:

  • osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • osobom, które zachowują się agresywnie, wulgarnie

26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domków bez zwrotu kosztów.
27 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody spowodowany problemami w centrali wodociągów oraz brakiem prądu spowodowany problemami w elektrowni.
28. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na stronie internetowej www.domkiwszczyrku.com.pl - w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych

29.Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Krzysztof Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOMKI NA WCZASOWEJ z siedzibą przy ul. Wczasowej 9 Szczyrk moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług księgowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Szczyrk